Jak pracuji

  • V rámci procesu podporuji účastníky/klienty v komunikaci (v mediaci ve vzájemné komunikaci), v pochopení jejich zájmů a potřeb, v uklidnění emocí a ve vytvoření vyvážené a fungující dohody.
  • Vstupuji do sporu/terapie/koučinku jako neutrální a nestranná osoba, která hájí zájmy klientů koučinku, terapie, mediace a klientovi/všem pomáhá v hledání společné smírné cesty.
  • Během terapie/koučinku/mediace se pro účastníky snažím vytvořit prostředí bezpečí a důvěry, ve kterém se strany nebojí otevřeně komunikovat, měnit soupeření na spolupráci, hledat nové možnosti, a tím se orientovat na budoucí uspořádání jejich vztahů a uzavření dohody.
  • V převážné většině případů aplikuji tzv. facilitativní styl mediace, což znamená, že nehodnotím nápady, postoje a pohledy stran.
  • V mediaci se snažím, aby si účastníci vyměňovali informace a rozuměli jim, aby se soustředili na své potřeby a zájmy. Pomáhám stranám tvořivým způsobem hledat řešení jejich sporu a následně návrhy analyzovat dle srozumitelných kritérií.
  • Při své práci vždy plně respektuji, že jednotlivé/supervidovaní/sporné strany znají svůj spor nejlépe, tedy vědí, jaké jsou jejich potřeby a jaké řešení je pro jejich život nejpříznivější.