Mediace

Kde probíhá

Mediace včetně prvního setkání probíhají v předem dohodnutý čas diskrétně v rekonstruovaných prostorách domu Křižovatka u parku, Zlatá stezka 145, Prachatice nebo Pražská 43, České Budějovice .

Úloha

1. Seznámit strany s procesem mediace, jeho fázemi a postupy
2. Usnadnit komunikaci mezi stranami
3. Zprostředkovat a pomoci se sepsáním společné dohody

Mediátor

je profesionál se specifickými dovednostmi a zkušenostmi, které používá k usnadnění komunikace mezi stranami, k efektivnímu vedení mediace a k dosažení vzájemné dohody mezi účastníky mediace.

více teorie a procesu mediace osobně, po telefonické konzultaci nebo např.
na https://cs.wikipedia.org/wiki/Mediace
nebo: https://www.amcr.cz/co-je-to-mediace/

Společně s Ing. Bc. Robert Zeman také mediujeme ve dvojici. Mediace ve dvojici umožňuje rychlejší spád a větší i genderovou neutralitu.