O mně

„Tvůj úspěch je pro mne motivací“

Jmenuji se Veronika Benešová a profesně se zaměřuji na podporu klienta.

Jsem mediátorka, koučka, supervizorka, terapeutka a lektorka. Absolvovala jsem specializační kurzy a výcviky mediace, terapie, supervize a koučinku.

Kontakt a praxi s klienty mám již 20 let. Praxi s klienty jsem čerpala i ve zdravotnickém zařízení, v sociálních službách.

V současné době vedu koučink a supervize v sociální oblasti, v neziskových organizacích, ve firmách.

Soustředím se i na individuální supervize a koučink u dětí, dospělých, rodin a párů.

Absolvovala jsem výcvik – Systemická supervize a koučování (celkem 500 hodin).

Jsem vyškolený mediátor (v kurzu 100 hodin mediace).

Přes 15 let se zabývám problematikou šikany a sociálně patologickými jevy (poruchy příjmu potravy, mobbing, bossing, syndrom vyhoření apod.).

Několik let se věnuji otázkám homosexuální menšiny, problematice homofobie a s ní spojené otázky rodiny, rodičovství, zákona, coming out apod.

Lektoruji a vedu poradenskou činnost, včetně vlastní poradny.

Publikuji v této tématice.

Pracuji s osobnostními dotazníky, projekčními a koučovacími kartami.

Jsem odbornikem pro cenrum Anabell za JČ.

Členkou Sagittas group, z.s. – Institutu supervize, koučinku, terapie a vzdělávání.

Dále:

Aktivní podpora aktivit neziskových organizací v Jihočeském kraji zaměřených na problematiku gender rovnosti a rodinné politiky.

Účast na regionálních platformách.

Preventivní opatření týkající se problematiky násilí na ženách, především domácího násilí.

Sandplay – terapie hrou v písku.

Co nabízím?

  • Své služby nabízím lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a potřebují „někoho k ruce„.
  • Cestu k úspěchu si můžete vybrat sami, nebo se Vám může hodit podpora a pomoc od někoho jiného a právě v tento čas jsem tu pro Vás.
  • Služby nabízím i lidem, kteří momentálně neřeší žádnou krizi či problém.
  • Lidem, kteří by rádi lépe poznali své silné stránky, poznali sami sebe a rozvíjeli své dovednosti a kompetence, ať už v pracovní nebo osobní sféře – doprovázím je na jejich cestě.

Formou koučování, poradenství, supervizí a lektorováním.

POMŮŽU VÁM

V případě zájmu mě kontaktujte. Umožňuji online setkání, přesto osobní setkání považuji za nenahraditelné.