Reference

Nejsem smluvně vázáná s žádnou ze zdravotních pojišťoven a nemusím tedy o svých klientech předkládat pojišťovně žádnou dokumentaci.

Mohu Vám zaručit naprostou diskrétnost a anonymitu.

Od klientů vyžaduji jejich cíl, téma a zakázku a na tom společně pracujeme.

Reference: na vyžádání lze dodat

Prioritou: Dodržování etických principů.

S ohledem na povinnost mlčenlivosti supervizora, nelze  sdělovat jakékoli podrobnosti a konkrétní obsahy supervizí!

např.

– působí jako odbornice pod centrem  Anabell,

– v organizacích Viscofan, MŠ, Domovy pro seniory, neziskové organizace, soukromý sektor…

– u klientů: Klárka (terapie celé rodiny, umtrtí), Vít (pracovní posun), Jana (bulimie a problémy s matkou), Veronika (problematický syn) apod…(viz i Fb stránky) – jména pozměněna…

– Vedu i studentské supervize:  doslovně (někteří zcela anonymně) např:

    • Paní učitelka je skvělá. Supervize vede tak, že nám umožňuje otevřeně říci o všech svých problémech z praxí. Je k nám upřímná a hodiny vede s velkým přehledem. Všechno má pod kontrolou a všichni před ní mají respekt. Na supervize s ní jsem se vždy těšil….Paní doktorka Benešová – Naprosto skvělá, lidské přístup, super jednání. Hlavně dokázala zaujmout, naučit a vysvětlit. Víc takových prosím! Tom K. :)…Supervize byly vedeny v příjemném duchu….Doktorka Benešová byla skvělá supervizorka a dokonale vedla všechny supervize, každý měl prostor na svůj názor. Doktorka Benešová je férová, nestranná a profesionální!