Odborná kvalifikace

 • VYŠKOLENÝ SUPERVIZOR A KOUČ – 500 HODIN
 • VYŠKOLENÝ MEDIÁTOR, MEDIACE – RODINNÁ MEDIACE – PSYCHOLOGICKÁ A PRÁVNÍ ČÁST

Systemická supervize a koučování: 500 hodin kompletní výcvik (V&T institut HERMÉS Praha MUDr. František Matuška)

– osobně též vedena pod supervizí

Mediace: v celkovém rozsahu 100 vyučovacích hodin dle vzdělávacích standardů AMČR, který je zároveň akreditovaný MŠMT.

MEDIACE: PRVNÍ ČÁST

1) MSMT- 6079/2017-3-267 pro pedagogické pracovníky-výchovné poradce a (podle zákona 563/2004 Sb. a zákona 500/2004 Sb)

2) MŠMT pod č. 17289/2014-1/513 udělení akreditace na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení a v souladu s § 108 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

3) MPSV – pod. č.A2019/1156-SP/VP pro pracovníky v sociálních službách (podle zákona 108/2006 Sb. a zákona 500/2004 Sb.)

MEDIACE – RODINNÁ MEDIACE – PSYCHOLOGICKÁ A PRÁVNÍ ČÁST – 32 hodin – institut pro mediaci a pracovní vztahy s.r.o.

Publikace a konference za poslední čas pro toto téma:

 • Konference Hospol – aktivní účast: Mezinárodní vědecká konference Hospodářská a sociální politika. Ve dnech 4.-6. září 2018. Čeladná. Výstup: sborník, zařazeno do WoS a Scopus. Článek: Veronika Benešová, Alena Kajanová. THE CONNECTION OF EMPLOYMENT TO THE EDUCATION OF ROMA PEOPLE IN THE CONTEXT OF SOCIAL WORK.
 • Invite: 7.11.2018. Konference Krok rodiny. Aktivní účast, téma: Komunikace v rodině a mezi partnery. Od 9:30-18:30hod. České Budějovice
 • Invite: Benešová V., 4.4. 2018. Kulatý stůl, Téma: Otázka ekonomické stability rodiny – slaďování pracovního a rodinného života. Téma: Mgr. Veronika Benešová, Ph.D. – Slaďování pracovního a rodinného života z pohledu gender. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.
 • Invite: Benešová V., 9. říjen 2018. Kulatý stůl pro zřizovatele dětských skupin. Téma: Mgr. Veronika Benešová, Ph.D. – supervizor pro MŠ. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Krajská kancelář projektu Podpora implementace dětských skupin
 • Invite: Benešová, V., 7.června 2018. Kulatý stůl „PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH“ Téma: Mgr. Veronika Benešová, Ph.D. – „Syndrom vyhoření“. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Krajská kancelář projektu Podpora implementace dětských skupin
 • Invite: Benešová V., 2019. 27.-28.3. 2019, Krajská konference primární prevence rizikového chování. Aktivní účast, příspěvek: Supervize v pedagogickém světě – možnosti a limity. České Budějovice.
 • Invite: Benešová V., 17.11.2019. Konference Krok rodiny. Aktivní účast, téma: Rodina v zajetí sociálních sítí. Od 9:30-18:30hod. České Budějovice
 • Invite: Benešová V., 10.11.2019 . Workshop projektu krajská rodinná politika. Aktivní účast, téma: Ridinné a partnerské vztahy v „síti“.
 
 

Publikace a konference za poslední čas pro toto téma:

 • Konference Hospol – aktivní účast: Mezinárodní vědecká konference Hospodářská a sociální politika. Ve dnech 4.-6. září 2018. Čeladná. Výstup: sborník, zařazeno do WoS a Scopus. Článek: Veronika Benešová, Alena Kajanová. THE CONNECTION OF EMPLOYMENT TO THE EDUCATION OF ROMA PEOPLE IN THE CONTEXT OF SOCIAL WORK.
 • Invite: 7.11.2018. Konference Krok rodiny. Aktivní účast, téma: Komunikace v rodině a mezi partnery. Od 9:30-18:30hod. České Budějovice
 • Invite: Benešová V., 4.4. 2018. Kulatý stůl, Téma: Otázka ekonomické stability rodiny – slaďování pracovního a rodinného života. Téma: Mgr. Veronika Benešová, Ph.D. – Slaďování pracovního a rodinného života z pohledu gender. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí.
 • Invite: Benešová V., 9. říjen 2018. Kulatý stůl pro zřizovatele dětských skupin. Téma: Mgr. Veronika Benešová, Ph.D. – supervizor pro MŠ. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Krajská kancelář projektu Podpora implementace dětských skupin
 • Invite: Benešová, V., 7.června 2018. Kulatý stůl „PODPORA NEFORMÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH“ Téma: Mgr. Veronika Benešová, Ph.D. – „Syndrom vyhoření“. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Krajská kancelář projektu Podpora implementace dětských skupin
 • Invite: Benešová V., 2019. 27.-28.3. 2019, Krajská konference primární prevence rizikového chování. Aktivní účast, příspěvek: Supervize v pedagogickém světě – možnosti a limity. České Budějovice.
 

Rádio:

 •  Aktivní účast rádio: Vysílaní live: Benešová Veronika, Český rozhlas, 9.1. invite. 20:04, 2019. Kontakt. Živě vysílaný kontaktní pořad. Host: Mgr. Veronika Benešová, PhD. Téma: opravdu máme „krizi rodiny“? Moderuje Eva Kadlčáková
 • Benešová, V. Interview. Šikana na základních školách. In: Rádio Impuls. Rádio, Rádio Impuls, 15.srpena, 2015, 7.20.
 • Benešová, V. Interview. Český rozhlas, krizová akutní pomoc. 14:00hod-14:15hod. Živé vysílání. 31.3.2020.

Tisk:

Budějická drbna: článek na téma: Češi v karanténě víc pijí alkohol, řeší tím nejistotu z budoucnosti. 15.4.2020.

Vodňanský deník: článek na téma: článek na téma: Hurá do školy! 17.6.2020

Publikace:

 • Benešová, V. Homosexualita v Čechách. Umíme přijmout klienta homosexuála?. In: Recenzovaný sborník z I. Ošetřovatelské mezinárodní konference online pořádané 21.11. 2011. Praha: Občanské sdružení Seppia, 2012, s.12-15. ISBN 978-80-260-3705-7
 • Michálková, H., L. Šedová a V. BENEŠOVÁ. Využití technologie ve vzdělávání sester. In: Sborník z mezinárodní konference: Jihlavské zdravotnické dny 2012 II. Ročník. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. 616-621, 2012. ISBN 978-80-87035-52-8.
 • Benešová, V. Gender ve zdravotnictví. In: Recenzovaný sborník z II. Ošetřovatelské mezinárodní konference online pořádané 16.4. 2012. Praha: Občanské sdružení Seppia, 2012, s. 6-7. ISBN 978-80-260-3709-5
 • Benešová, V. Konfliktem to začíná ?. Florence. 2013, ročník IX, prosinec 12/13, s. 32-34. ISSN 1801-464X
 • Benešová, V. a A. Svatošová. Realizace sexuální výchovy u osob se zdravotním postižením. In: Recenzovaný sborník z III. Mezinárodní ošetřovatelské konference online 2014. Praha: Občanské sdružení Seppia, 2013, s. 25-31. ISBN 978-80-260-6692-7
 • (100%) BENEŠOVÁ, V. Prevence mobbingu a bossingu. In: Sborník abstraktů z 1. ročníku konference Prevence civilizačních chorob – komplexní přístup k problematice prevence u nelékařských profesí. Str.6-7..České Budějovice: ZSF JU, 2017. ISBN 978-80-7394-629-6.
 • (50%) Benešová, V., Šmidmajerová, E. Supervize jako nástroj v prevenci syndromu vyhoření. Supervision as a Tool in Preventing Burnout Syndrome.Sociální práce/Sociálna práca, 2/2018, roč.18. S.63-71. ISSN 1213-6204, pront, online: ISSN 1805-885X
 • Benešová, V. Kajanová, A. Education of the Roma in Relation to Employment in Contex of Social Work. In: Nálepová, V. (ed.). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociáně právní, 2018, pp25-34. ISSN 2571-1776.
 • (50%) Benešová, V. Kajanová, A. Education of the Roma in Relation to Employment in Contex of Social Work. In: Nálepová, V. (ed.). Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. Ostrava: Vysoká škola sociáně právní, 2018, pp25-34. ISSN 2571-1776.
 • (100%) Benešová, V. Článek ve sborníku: Sborník dobré praxe. – Pomoc a podpora profesionálů i dobrovolníků pracujících nejen s dětským kolektivem…aneb, supervizí si pomáháme (přijatý, sborník zatím nedoručen, nevyšel).
 • (100%) Benešová, V., 2019. Pomoc a podpora profesionálů i dobrovolníků pracujících nejen s dětským kolektivem, aneb supervizí si pomáháme.In: Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích. Ministerstvo práce a sociálních věci ČR, Odbor rodinné politiky a ochrany prav děti. Str. 10-11.
 • (50%) Benešová, V. , Midžić, Z. Článek do časopisu – Název: Review Study: Legislation Regarding the Family and Partnership of Homosexuals – přijatý, po úpravách.
 • Aktivní účast rádio, 2019. Vysílaní live: Benešová Veronika, Český rozhlas, 9.1. invite. 20:04, 2019. Kontakt. Živě vysílaný kontaktní pořad. Host: Mgr. Veronika Benešová, PhD. Téma: opravdu máme „krizi rodiny“? Moderuje Eva Kadlčáková
 • (100%) Benešová, V., 2019. Supervize, koučink a terapie ve školství. Koučink, brána do světa koučinku. 16.9.2019. Dostupné z: https://www.koucinkportal.cz/supervize-koucink-a-terapie-ve-skolstvi/?fbclid=IwAR1BPe6A6WjVYN2t-8t2-P6BoZ0QIR7j-rVGLg1ErCNBxvSYBqHGvUjhq90.
 • (100%) Benešová, V., 2019. Sborník abstraktů z konference. 17.11.2019. Konference Krok rodiny. Aktivní účast, téma: Rodina v zajetí sociálních sítí. Od 9:30-18:30hod. České Budějovice

DALŠÍ vybrané VÝCVIKY, KURZY

 • absolvování certifikátového kurzu Krizové intervence 1
 • ukončený vzdělávací program pro průběžné vzdělávání AK I./PV-687/2005: Komunikační a prezentační technikytvorba profesionální image
 • osvědčení o absolvování kurzu na klíč – Základní statistické procedury v SPSS Base
 • absolvování kurzu – Smyslová aktivizace seniorů

SOUČASNÁ PRAXE A PRACOVNÍ MINULOST

2006 – dosud poradenská činnost – vlastní online poradny

2011 – dosud Lektor vzdělávacích programů (Seppia: specializace – životní styl, rodinná problematika, gender ve zdravotnictví, homosexualita, šikana, mobbing a bossing, sociálně patologické jevy)

dosud – supervize a koučink, od roku 2016 vedu supervize k odborné praxi na vysoké škole

2001 – obor všeobecná zdravotní sestra -registrovaná do roku 2026, reg.č. 05-0166-3778

Absolventka Zdravotně sociální fakulty; doktorské studium na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích. Po absolvování studia pracovala jako zdravotní sestra, sociální pracovnice, od roku 2006 zaměstnána na ZSF JU.

Zabývám se terapií, psychosociálním poradenstvím, koučinkem a supervizí.

Přehled praxe:

 • Nemocnice České Budějovice a.s.

                   – zdravotní sestra na oddělení traumatologie a plastické chirurgie

 • Domov důchodců a penzion U Hvízdala

                  – sociální pracovník

 • ZSF JCU

                 – akademický pracovník ZSF JCU

 • Kouč, terapeut, supervizor- od jednotlivců k týmům
 • Mediátor

Workshop: 

 • Manchester, Londýn. Čerpání zkušeností z řad LGBT komunity. Zaměřené na zákony, fungování rodin a akceptace společnosti. Sociodemografické porovnání dvou odlišných zemí. Proveden výzkum, který je jednou ze součástí disertační práce.4/2008 a jiné
 • OBLASTI KVALIFIKACE A KOMPETENCE

Koučování: 

 • jednotlivců i pracovních týmů

Supervize: 

 • jednotlivců i pracovních týmů
 • účastním se regionálních supervizí

Doprovázení a konzultace v oblasti: 

 • sociálně patologických jevů, poruch příjmu potravy, šikany, mobbingu, bossingu; homosexuality; životního způsobu;
 •  jednotlivců, podpory při výskytu sociálně patologických jevů v rodině.

Lektor: 

 • realizace online seminářů na téma: mobbing, bossing, homosexualita, sociálně patologické jevy, genderová problemtika a supervize.