Supervize pěstounů

  • Zprostředkování odborné pomoci.
  • Supervize je možným nástrojem podpory pro pěstouny.
  • Cílem supervize je posílit osobnostní rozvoj pěstounů, poskytnout prostor pro jejich sebereflexi.
  • Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření.